Använder redskap mot mossa.

Hur man blir av med mossa i gräsmattan

Varje gräsmattas ständiga nemesis – mossan.
Hur blir man av med den? Varför frodas den i min trädgård?
Här får du tips och råd om hur du blir av med mossan i din gräsmatta.

 

Varför frodas mossan?

Det finns ett antal huvudorsaker till att man har mossa i sin gräsmatta. Mossan trivs bättre under vissa förhållanden.

Skugga

Den delen av gräsmattan som utsätts för flest skuggtimmar under dygnet är oftast den del som är mest mottaglig för mossangrepp.
Eftersom kampen om utrymmet oftast står mellan mossan och gräset, där gräset uppskattar sol och mossan uppskattar skugga så får mossan en klar fördel i de skuggigare delarna av gräsmattan.

Fuktighet

Mossa gillar fuktig jord. Om marken runt din gräsmatta är vattensjuk eller om gräsmattan sluttar mycket så kan delar av gräset bli så pass fuktigt att mossan får en fördel. Gräset hämmas dessutom av för fuktig jord, vilket ger mossan en ytterligare fördel.

 

 

pH-värde

Mossan trivs i sur jord. Om jordmånen i din gräsmatta är för låg så trivs mossan extra bra. I välsorterade handelsträdgårdar finns pH-testkit att köpa. Att veta pH-värdet på sin jordmån kan vara fördelaktigt när man väljer vilka produkter man skall sprida ut på gräsmattan.

Näringsbrist

Mossa klarar sig bra i näringsfattig jord. Detta ger mossan en fördel eftersom eventuella konkurrerande växter lider mer av näringsbristen än vad mossan gör.

Kyla

Mossan tar över som mest på hösten. Gräset slutar oftast växa vid 8 °C, men mossan kan fortsätta växa så länge det är plusgrader. Detta gör att mossan får större försprång ju kallare det blir.

 

 

Hur kan mossa i gräsmattan motverkas?

Nyckeln till att bli av med mossan är att göra miljön så ogynnsam för mossan som möjligt. Detta gör man genom att frånta mossan de saker som ger det en fördel gentemot gräset.

Släpp in mer sol

Om det finns möjlighet att såga av grenar eller korta ner buskage som skuggar delar av gräsmattan så kan detta vara en god idé. Om du har en del av gräsmattan som är angripen av mossa och skuggas största delen av dygnet, så kan det vara väldigt svårt att få bukt med mossan. På dessa ställen kan det vara bättre att anlägga en rabatt eller liknande.

Justera pH-värdet

Om du testar din jordmån och finner att den har ett lågt pH-värde, så kan det vara en god idé att höja pH-värdet. Detta kan du göra genom att strö ut kalk.
Kalk är basiskt och höjer därför pH-värdet på jordmånen, vilket mossan inte gillar.

 

 

Gödsel och näring

Gräset kan ofta bekämpa mossan på egen hand, bara det får tillräckligt med gödning. Att strö ut blåkorn på gräsmattan några gånger per säsong är därför en god idé. Att låta gräsklippet ligga kvar är också ett bra sätt att gödsla gräset.

Klipp gräset ofta

När du klipper gräsmattan ofta så stimuleras gräset att växa mer. Regelbunden klippning gör också att solljuset tränger ner och torkar ut mossan.
Om man däremot låter gräset bli för högt så skapas en skuggig och fuktig miljö under grässtråna, vilket gynnar mossan.
Mossa är dessutom känslig för slitage, till skillnad från gräset.

 

 

Järnsulfat

Ett säkert kort för att bli av med mossan – om än tillfälligt – är järnsulfat. Järnsulfat går att köpa i alla trädgårdsbutiker och handelsträdgårdar och dödar effektivt mossan.
Värt att veta är att mossa som behandlats med järnsulfat svartnar när det dör. Detta gör att gräsmattan blir väldigt mörkfläckig en tid efter behandlingen. Järnsulfat kan man med fördel behandla med på våren innan mossan har hunnit etablera sig ordentligt, för att undvika att de mörka fläckarna i gräsmattan blir alltför påtagliga.

En annan sak man bör tänka på är att järnsulfat sänker pH-värdet i jordmånen, vilket gör att mossan snabbt kan komma tillbaka. En behandling med järnsulfat bör därför följas av ett pH-test och eventuellt kan man behöva sprida ut kalk på gräsmattan för att höja pH-värdet.

Stödsådd

För att hjälpa gräset på traven så kan man stödså med jämna mellanrum. Det man behöver tänka på är att inte låta gräsmattan torka ut när man har stödsått.

 

 

Vad skall man inte göra?

Det finns en del saker man inte bör göra när man bekämpar mossan. Vissa saker kan till och med påskynda mossans tillväxt.

Kratta inte bort mossan

Att kratta bort mossan kan tyckas som en bra idé, men varje bit mossa som lossnar kan potentiellt bli en ny mossplanta.
Om man inte gör något åt orsaken till mossan så kvarstår den gynnsamma miljön som gav upphov till mossan från början, och nu har man dessutom spritt mossan. Om man skall kratta bort mossan så bör krattningen därför kompletteras med någon annan behandling, till exempel gödsling av gräset.

Mossrivare

Precis som med krattningen så kan en mossrivare göra mer skada än nytta, om man inte gör något åt det ursprungliga problemet.
I kombination med järnsulfat, gödsel, eller stödsådd så kan en mossrivare dock fungera bra.

 

 

Om ingenting hjälper

Om ingenting hjälper mot mossan så har du två alternativ. Det första alternativet är att riva upp all mossa och gräs, jordförbättra, och så nytt gräs.
Det andra alternativet är att acceptera att du har en mossmatta. Mossan är mjuk och mysig att springa barfota på, och gör ingen skada förutom det estetiska.

 

 

Lycka till med mossan!
Kommentera gärna om du har fler tips.

Skrivet av

Emil Isaksson

En amatörodlare & växthusfantast med stort intresse för grässkötsel tillika allt som har med trädgården att göra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *